Selecteer een pagina

Bestuur b.v. De Koopman

Het huidige bestuur bestaat nu uit:

         Voorzitter:                Frans Spijkers
         Secretaris:                Ed Willems
Penningmeester:                Ton Ebbing

Jaar vergadering     ;  28-12-2020

Leden vergadering  ;  29-06-2020

Kascommissie : Jan Bruers , Thea van Laarhoven

Reserve  : Harrie van Loon